torsdag 29. september 2016

Ja takk!ja takk
hjelp meg gjerne
å oppdra borna mine
det er eit stort ansvar
for oss foreldre åleine

men gjer det med varme
sjå dei inn i augene
sei at det der var ikkje så lurt
og forklar helst kvifor
med enkle ord

for borna mine
er ikkje berre mine born
dei er storfamilien sine born
bygda sine born
våre born

og dei bør vera greie med kvarandre
dei bør læra kva som er rett og galt
dei bør søkja det gode
og bli tilgitt når dei feilar
dei bør bli tenkjande menneske

menneske som ser andre menneske
som tek passe store, men ikkje farlege, sjansar
som seier hei og smilar tilbake
som gjer opp for seg
som er trygge på seg sjølv

og til dette trengs også du
du som møter borna mine
på butikken
langs vegen
på skuleplassen

sei hei og sjå dei i augene
så dei lærer å helsa
stopp dei mildt, men tydeleg
om dei gjer noko som er farleg
og minn dei på å takka

men hugs
å snakka til dei
som om dei er
medmenneska dine
for dei er faktisk det

Kristin Straume Audestad

"It takes a village to raise a child" er jo ein velbrukt frase. Men likevel sann, tenkjer eg. No meiner eg jo ikkje at de treng springa etter borna mine og fylgja med om dei gjer noko gale. Men at me alle har eit ansvar for borna me møter her og der. Eit ansvar for å møta dei med respekt, og eit ansvar for å rettleia dei viss dei handlar veldig uforsiktig. Og det er jo ei kjensgjerning at mange born gjer ting utan å tenkja over konsekvensane innimellom. Er jo liksom greia med å vera born det. Og noko av det er greitt. Eg er ikkje ei slik mor som er livredd når borna klatrar i tre og slik. Men som småbarnsmor er eg ganske redd for det som har med trafikk å gjera. Eit par må ubetenkte steg til sida kan få så ufatteleg store konsekvensar. Og som gryande storbarnsmor er eg redd for det som skjer på nettet, appar og ulike sosiale media, der det òg er skummelt å vera ubetenksom. Så om nokon til dømes ser mine born ta sjansar langs vegen, eller på nettet, håpar eg dei seier frå til dei, og gjerne til meg òg. Så skal eg gjera det same med dine born. Me har ingen å tapa, og mykje å vinna på å hjelpa kvarandre med å gjera borna våre til oppmerksame og passe fornuftige menneske. :) 

1 kommentar: